Informacje kontaktowe:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Kielcach Rafał Cak
Kancelaria Komornicza nr IV w Kielcach

Santander Bank Polska S.A.
numer rachunku:
57 1910 1048 2116 7709 6507 0001

Telefon: 41 340 71 06
Fax: 41 340 71 06
Adres: ul. Wesoła 51/315
25-363 Kielce
E-mail: kielce.cak@komornik.pl
Godziny pracy Kancelarii:
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
Przyjęcia interesantów:
Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w innych terminach po telefonicznym uzgodnieniu.

Copyright © 2013-2023 | RAFAŁ CAK | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

TOP